Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Cyngor a Chymorth I Deuluoedd Caerdydd


Dangos 58 o 58 gwasanaeth

Amser odli stori a craft@ Llyfrgell Radur-bob dydd Mawrth 10.15-11.15 am - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith O GANLYNIAD I COVID-19 EFALLAI NA FYDD Y GWASANAETH HWN YN GWEITHREDU FEL ARFER. CYSYLLTWCH AM FANYLION PELLACH Dewch draw am amser odli hwyliog gyda stori a chrefft i blant hyd at 5 oed Croeso i bawb

Ants Inya Pants - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Ants Inya Pants Play Centre is an indoor play centre that is friendly, good value for money, clean and safe! Ants Inya Pants is a smaller play centre, so you can always keep an eye on your little ones, and there is never a time limit on your visit! Plus we don't charge for grown ups! Ants Inya...

Army Cadet Force (Cathays Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Gabalfa Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Fairwater Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Llandaff North Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Army Cadet Force (Ty Llewellyn Detachment) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Army Cadet Force (ACF) has 41,000 cadets (aged 12-18) in over 1,600 locations in every corner of the United Kingdom, the ACF is one of the country's largest voluntary youth organisations. It is also one of the oldest tracing its history back to 1859. We welcome boys and girls from the age...

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Buds and Blooms Intergenerational Groups Community Interest Company - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

I have been running Buds and Blooms (not for profit) intergenerational groups in care homes in Barry and Penarth since September 2018. The residents love seeing the children and it’s lovely watching the friendships that have been built. Unfortunately this has had to stop due to the current...

Cardiff Boys' Brigade - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad ieuenctid Cristnogol mewn iwnifform sy'n gweithio ledled y DU yw The Boys’ Brigade. Rydyn ni'n rhoi cyfle i blant a phobl ifanc o 5-18 oed gwrdd â'i gilydd mewn man diogel gyda'u ffrindiau i wneud amrywiaeth o weithgareddau. Rydym yn cwrdd yn wythnosol yn ystod y tymor yn ogystal â...

Cardiff Story Museum Dinky Dragons - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. A special event for babies, toddlers and their grown-ups. Drop in to the museum last Friday of every month 10am to 3pm. Rhyme and story time at 11am and 1pm.

Clwb Dawns WISP - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

WISP Dance Club is run by Artistic Director Cher Mather and Choreographer Uma O’Neill. Cher began WISP in 1994 to create the first out-of-school dance and performance group for young people with special educational needs or learning disabilities in the North Wales area. WISP has gone from...

Clwb Drama Penarth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn y clwb hwn, bydd y plant yn cael cyflwyniad i dechnegau actio a pherfformio mewn awyrgylch hwyl a hamddenol! Mae'r clwb yn cael ei gynnal yng Nghanolfan Gymunedol Penarth Isaf. Bob Dydd Mawrth yn ytsod y Tymor Ysgol 5:30pm-6:30pm Mae'r gost yn amrywio o dymor i dymor, felly ewch draw i...

Clwb Ffermwyr ifanc Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith 16 a 19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol a’u sgiliau cyflogadwyedd i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd boddhaus yn y Lluoedd Arfog Prydeinig. Mae pob Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin yn rhan o rwydwaith o dros 32 o golegau ledled Cymru a...

Cook Stars Cardiff North and West - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Cook Stars makes cooking child's play by running cooking classes, workshops and birthday parties for children and young people, both face to face and online. We aim for children to develop their confidence in the kitchen so in our classes we provide all ingredients, cooking equipment, an apron,...

Crafty Summer - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. The craft activity changes weekly in this series of children's events running throughout the summer holidays. Drop in for lots of creative fun for all the family! School Holidays only. Contact us...

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Cymru Ifanc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Children in Wales co-ordinates a new initiative, namely Young Wales – Cymru Ifanc. The aim is to work closely with children and young people from schools, youth forums and other organisations in Wales to gather their views on issues that are important to them (like bullying, hate crime, healthy...

Children & Young Persons' Group (funded by BBC Children in Need) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The project is set up to address some of the disadvantages that many refugee and asylum seeking children and young people experience, for example; isolation, lack of confidence, lack of inclusion/ access to provision. The project provides children with regular opportunities to participate in fun ...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

'Dinky Dragons' toddler day - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. Come along to our monthly Dinky Dragons toddler day! On the Second Friday of Every Month the museum galleries are transformed into a toddler and baby zone- with play, rhymes, stories, messy play,...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Girls' Brigade - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Girls' Brigade Group will restart from 17th September. Please contact us to check if we have space available. 2nd Cardiff Girls' Brigade Company is a voluntary organisation (uniformed) open to girls from 4 years to 18 years. Girls' Brigade is a Christian organisation and our company is...

Free Play Network - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Free Play Network believes that children need better opportunities for free play - at school, in public spaces and in their communities. The Free Play Network - is a network of individuals and organisations committed to promoting free play opportunities for children - supports groups...

Ffrangeg a Sbaeneg - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn cynnal dosbarthiadau Ffrangeg a Sbaeneg hwyliog i blant ar-lein ac yn bersonol yn Ne Cymru.

Health Well-being and building resilience sessions for schools - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We improve the attendees knowledge of Health & Well-being whilst improving communication skills and tem building and building resilience. Our sessions can be developed with client and all the attendees will have some great fun whilst learning tips on Heath and well-being. We've worked with over...

Ieuenctid pêl fas a pêl feddal ddefnyddio - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Sefydliad allgymorth cymunedol yw RBI Cymru Meddal Bêl Pêl Fas, sy’n ymroddedig i ddefnyddio pêl fas a pêl feddal i gynhyddu cynhwysiant cymdeithasol, hyder a ddatblygu gwerthoedd gwaith tîm, chwaraeon, arweinyddiaeth ac uniondeb mewn ieuenctid difreintiedig. Rydym hefyd yn ceisio helpu pobl...

Lego Club and Childrens Film Club - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

DUE TO COVID-19 THIS SERVICE MAY NOT BE OPERATING AS NORMAL. PLEASE CONTACT FOR FURTHER DETAILS. Get creative, come and enjoy our Lego Club at Llandaff North Branch Library and join us for some cool crafts! Children's Film Club - 10:00 - 13:00pm Lego Club - 11:00 - 12:00pm Children's Film Club - ...

LifeWise @ Follow Your Dreams - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

LifeWise is project run by Follow Your Dreams charity, aimed at people with learning disabilities aged 18 +. We hold a weekly session focusing on health, wellbeing and independence in Church Village, Rhondda Cynon Taf. Covering a series of planned new experiences designed to develop skills,...

Mobile Creche Company - Lost Child Centre for Outdoor Events - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Canolfan Plentyn ar goll ar gyfer unrhyw achlysur. Mae staff profiadol ar gael i gadw'r plant yn fodlon tan mae'n bosib dod a hwy a'u rhieni ynghyd. Gallem ddarparu pabell am gost ychwanegol os oes angen.

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Nicola Peros Ballet Academy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We provide high-quality ballet training to all ages, levels and abilities: from our 2-year old pre-primary students, to students on their way into performing with professional ballet companies. All are welcome to attend our classes - a willingness to learn is all you need to start your ballet...

Odeon - Autism Friendly Cinema Screenings - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The ODEON hold Autism friendly screenings which are mainstream films shown in a sensory friendly environment. Lights are low, sound is turned down, trailers are omitted and people can bring their own food, make noise and move around the cinema as they feel comfortable. The screenings are for...

Platfform - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Platfform Young People's projects are across Wales for young people aged 14 - 25. We are a mental health and social change charity and our young people's projects are uplifting and young people led and aim to inspire you to make small changes to your daily life to promote better overall health,...

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses (SEND) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Free, fully resourced, step by step multi-sensory stories and poems for parents, carers, teaching and childcare professionals, librarians and storytellers and anyone with an interest in storytelling through the senses. The website is full of sensory ideas, inspiration and strategies and there is ...

Sgowtiaid Caerdydd a'r Fro - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Cymdeithas y Sgowtiaid yn darparu gweithgareddau anturus a chyfleoedd datblygu personol i bobl ifanc rhwng 6 a 25 oed, gan helpu i gyflawni eu potensial corfforol, deallusol, cymdeithasol ac ysbrydol, fel unigolion, fel dinasyddion cyfrifol ac fel aelodau o'u cymunedau lleol, Cenedlaethol a...

South Wales Fire and Rescue Service - Fire Cadets - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae’r Cadetiaid Tân yn rhaglen ymgysylltu ieuenctid gyffrous sy’n rhoi cyfle i bobl ifanc ymgysylltu â Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru (GTADC) ac ennill cymhwyster credadwy a sgiliau bywyd y gallant eu defnyddio yn y gweithle Mae Cadetiaid Tân yn rhoi cyfleoedd i bobl ifanc sy’n cynnwys: •...

Splash Central - evening and weekend swimming lessons - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We run evening and weekend classes at Splash Central, Cardiff. We also work closely with Splash Swim School in Hebron Hall, Dinas Powys and Splash Swim Academy at Fontygary in Rhoose. From the complete beginner to the advanced swimmer, our bespoke Splash level system, small class sizes and...

Splash Central - Intensive Courses - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Intensive Courses are a great way for children to be introduced to swimming lessons or to re-enforce what they are already learning. Small class sizes and water based instructors ensure that your child can flourish during their Splash Intensive Courses. Children aged over 3 come swimming every...

St. Andrew's Methodist Church Toddler Group - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Our Toddler Group is not currently open, but hopes to open soon. The St. Andrew's Methodist Church, Cardiff Website and Facebook page will be updated when we are able to reopen. Whether you are a parent, grandparent or childminder you are welcome to join us with your young children for the...

Storm WCB - our voice our storm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Storm WCB (Ein Llais Ein Storm) aims to give young adults across Wales the opportunity to have their voices and opinions heard. The project uses social media to share thoughts and open discussions, create an online community and to promote services. Run in conjunction with UCAN Productions.

StreetGames Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

StreetGames harnesses the power of sport to create positive change in the lives of disadvantaged young people right across the UK. StreetGames' work helps to make young people and their communities healthier, safer and more successful.

Sunkids Yoga - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Looking for a class that's slightly different from soccer, gymnastics, or swimming for your child? Why not try children's yoga and mindfulness? Fun, engaging classes including yoga, stories, games, music, mindfulness and much more! Online and in person.

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

Theatr Pobl Ifanc Hijinx y Gogledd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein grwpiau theatr i bobl Ifanc ar gyfer pob actor ifanc oed 15+. Rydym yn gweithio'n gynhwysol gydag actorion sydd ag, yn ogystal â heb anableddau dysgu a/neu awtistiaeth sy'n cydweithio fel partneriaid hafal. Rydym ar hyn o bryd yn cynnig sesiynau ar-lein, ac rydym yn awyddus iawn i gynnig ...

Theatr Yr Ifanc Drama Sessions - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Youth theatre sessions based at the Stiwt, run on a Thursday evening for years 1&2 known as Academi! from 5.45-6.15, Littlies are the name given to years 3-6 who attend from 6.30-7.30 and years 7-11 are known as the Biggies who attend from 7.45-8.45pm.

TheSprout.co.uk - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae'r theSprout.co.uk (www.thesprout.co.uk) yn gylchgrawn ar gyfer pobl ifanc 11-25 oed Caerdydd. Mae'n llawn newyddion, digwyddiadau a gwybodaeth lleol. Gallwch llwytho'ch straeon, lluniau, ffotograffau, ffilmiau, digwyddiadau a chynnwys arall a'u rhannu gyda phobl ifanc eraill. Mae gan...

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...

V21 Holiday Arts (School Holiday Club Learning Disabilities Vision 21) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

If you are 14-18 years old and have a learning need, you can attend our V21 Holiday Arts club, funded by Children in Need. The club is free of charge and takes place during school holidays (excluding Christmas). You will be welcomed by our friendly and supportive team of professional artists,...

Whizz Kidz - Activities for Young People with Physical Disabilities - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We're working hard to transform the lives of disabled children across the UK, supporting them to become confident and independent young adults. Our mission is to transform the lives of disabled children by providing the equipment, support and life skills they need, when they need them – giving...

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Gwefan Yr Ystafell - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwefan ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yw'r Ystafell sydd â gwybodaeth yn ymwneud â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Ar y wefan hon fe welwch wybodaeth am y gwahanol rolau yn y gwasanaeth, gwybodaeth am beth i'w wneud mewn argyfwng. Gallwch hyd yn oed fynd ar daith rithwir o amgylch ambiwlans neu gymryd ...

Young Archaeologists' Club - YAC - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr unig glwb archeoleg ledled y DU ar gyfer pobl ifanc hyd at 17 oed. YAC wedi'i anelu at bobl ifanc 8-16.

Youth Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Youth Cymru yn elusen gwaith ieuenctid flaenllaw sy’n gweithredu dros Gymru gyfan. Gweithiwn ar y cyd â’n haelodau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag ieuenctid i gynnig cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw ac arloesol sy’n newid bywydau, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru. Darparwn...