Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Wrecsam


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Dangos 2 o 2 gwasanaeth

Avow Play Project - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Free play scheme through Wrexham for following times/ locations. TERM TIME PLAY Monday: Gwersyllt Playscheme (next to Resource Centre) - 3.30 to 5.30 Monday: Brynteg 'Street Play' (behind Coed Efa) - 5.30 to 7.30 Tuesday: Brymbo Playscheme (Cheshire View Playing Field) - 3.30 to 5.30 Tuesday:...

Prosiectau Chwarae Dyffryn Gwenfro - Chwarae Mynediad Agored (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae prosiectau gwaith chwarae yn anelu at greu amgylcheddau llawn hwyl ar gyfer blant sy'n darparu cyfle I chwarae rhydd ac yn llawn antur. Mae plant yn gallu chwarae yn fwy rhydd pan fyddan nhw'n cael defnyddio adnoddau fel y mynnan nhw a datblygu eu syniadau eu hunain. Dyma pan fod ein...