Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dangos 7 o 7 gwasanaeth

Amser Babi Cymraeg - Abc - Activities For Babies And Children - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Yn ystod cyfnod ansicr Cofid-19 a'r gorfodaeth i hunan-ynysu rwy'n cynnig cefnogaeth i rieni newydd sy'n ei chael hi'n anodd ac eisiau dysgu technegau ioga babi i helpu tawelu eu babanod. Anfonwch neges yn esbonio eich sefyllfa - byddaf yn trefnu amser i sgwrsio efo chi mor fuan a phosib.

Babi Actif - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae sesiynau Babi Actif ar gyfer rhieni a gofalwyr a’u babanod a’u plant hyd at ddwy oed. Rydym nawr yn darparu ystod o sesiynau awyr agored wyneb yn wyneb mewn lleoliadau ledled Conwy, Gwynedd a Sir Ddinbych. Gweler y dudalen Facebook i gael y manylion diweddaraf. Archebu ymlaen yn hanfodol.

Ioga rhieni a babanod - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Gall bod gartref wrth ofalu am fabi newydd fod yn amser unig i rieni ac felly dyna pam rydyn ni wedi mynd â'n dosbarthiadau Ioga Rhieni a Babanod ar-lein yn ystod y pandemig i roi cyfle i rieni ryngweithio ag eraill tra hefyd yn mwynhau amser bondio hyfryd gyda'r babi; symud, anadlu a gwenu eu...

Ti a Fi Tremerichion - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Wrth fynd i'r cylch Ti a Fi bydd eich plentyn yn cael cyfle i: fwynhau chwarae a gwneud ffrindiau bach newydd chwarae gyda phob math o deganau dysgu caneuon bach syml y gallwch eu canu gyda’ch gilydd gartref gwrando ar storiau … a mwynhau!

Water Babies - Wrexham - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

Classes are for 30 minutes each. Waterbabies teach water confidence and safety skills to babies and toddlers. The £160.00 fee is for a 10 week term and there is a sibling discount of 10%. Please contact provider for further information on class venue and times.

Water Babies North Wales - Gweithgareddau rhieni a phlant bach / oed meithrin (Yn agor mewn taflen newydd)

We are a baby swimming company for newborn to 5 years who operate in lovely warm pools across North Wales. We have highly trained teachers and are the winners of 10 National Awards. Baby swimming with Water Babies is an exciting, enriching experience for both you and your little one. Not only...