Gwasanaeth Gwybodaeth I Deuluoedd - Family Information Service

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych


Dangos 46 o 46 gwasanaeth

1st Rhyl Scout Group - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

1st Rhyl is an open Group, meaning that we are not sponsored by any one church or organization, and take members from all sections of the community and of all religious beliefs. Youth training and activities under the Scout Association programme. Scouts are encouraged to take part in a wide...

Army Cadet Force - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Os ydych chi am anelu'n uwch, teimlo'n fwy hyderus a chael y blaen ar eich dyfodol, ymunwch â Chadetiaid y Fyddin. Bob blwyddyn mae miloedd o bobl ifanc ac oedolion sy'n gwirfoddoli yn ymuno â Chadetiaid y Fyddin i gael hwyl, cyfeillgarwch, gweithredu ac antur. Hyfforddiant mewn crefft maes,...

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Buds and Blooms Intergenerational Groups Community Interest Company - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

I have been running Buds and Blooms (not for profit) intergenerational groups in care homes in Barry and Penarth since September 2018. The residents love seeing the children and it’s lovely watching the friendships that have been built. Unfortunately this has had to stop due to the current...

CCTutoringUK - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Croeso / Welcome, CCTutoringUK is run by Sophie Lincoln-Jones, a teacher with 10 years experience of teaching at primary level. Sophie has experience teaching with a wide range of children including those with ADHD, Dyslexia, MAT and EFL (English as a Foreign Language). Sophie covers a range of...

Clwb Canw Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith COVID 19: Cysylltwch am drefniadau agor. Gwelwch y safle gwe am fanylion y clwb. Gweithgareddau dwr; canwio,kayaking, paddleboarding. Rydym yn padlo ar afonydd, llynnoedd ac ar y môr.

Clwb Dawns WISP - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

WISP Dance Club is run by Artistic Director Cher Mather and Choreographer Uma O’Neill. Cher began WISP in 1994 to create the first out-of-school dance and performance group for young people with special educational needs or learning disabilities in the North Wales area. WISP has gone from...

Clwb Ffermwyr ifanc Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Clwyd and Gwynedd Army Cadet Force - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Cadetiaid y Fyddin yn ymwneud â hwyl, cyfeillgarwch, gweithredu ac antur. Rydyn ni'n ysbrydoli pobl ifanc i herio eu terfynau a mynd ymhellach mewn bywyd, waeth beth maen nhw'n anelu at ei wneud.

Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith 16 a 19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol a’u sgiliau cyflogadwyedd i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd boddhaus yn y Lluoedd Arfog Prydeinig. Mae pob Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin yn rhan o rwydwaith o dros 32 o golegau ledled Cymru a...

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Cymru Ifanc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Children in Wales co-ordinates a new initiative, namely Young Wales – Cymru Ifanc. The aim is to work closely with children and young people from schools, youth forums and other organisations in Wales to gather their views on issues that are important to them (like bullying, hate crime, healthy...

Children & Young Persons' Group (funded by BBC Children in Need) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The project is set up to address some of the disadvantages that many refugee and asylum seeking children and young people experience, for example; isolation, lack of confidence, lack of inclusion/ access to provision. The project provides children with regular opportunities to participate in fun ...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Chwarae i Ddysgu yw ein dull o annog plant 3-7 oed i ddysgu sgiliau symud allweddol. Credwn fod annog datblygiad corfforol yn gynnar yn hanfodol i feithrin mwynhad gydol oes neu chwaraeon a chenedl iachach. Mae datblygiad corfforol (neu lythrennedd corfforol) yn ymwneud ag annog twf sgiliau...

Elfennau Gwyllt - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Elfennau Gwyllt yn fenter gymdeithasol ddielw lleol ac yn gwmni buddiannau cymunedol sy’n ymrwymedig i gael pobl Gogledd Cymru tu allan i’r awyr agored er mwyn eu cysylltu â natur, i wella eu bywydau, cyfleoedd a dyheadau. Mae Elfennau Gwyllt yn targedu busnesau corfforaethol, plant,...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies yw ein hadran ar gyfer merched 7 i 10 oed a thrwy gyfarfodydd rheolaidd, digwyddiadau arbennig, tripiau dydd, cysgu allan, gwersylloedd a gwyliau, mae Brownies yn dysgu hobïau newydd, yn chwarae cerddoriaeth, yn archwilio diwylliannau eraill ac yn mynd yn anturus yn yr awyr agored. Gall ...

Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 10 a 14 oed a thrwy ddod yn rhan o gymuned fyd-eang o ferched sy'n dysgu gyda'i gilydd ac yn rhannu sgiliau a phrofiadau, mae Guides yn cael cyfle i fynd allan yno a gwneud rhywbeth gwahanol iawn. Mae'r aelodau'n cymryd rhan mewn ystod eang o...

Girlguiding Cymru - Rangers - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae aelodau Rangers rhwng 14-18 oed a gallant fod yn geidwaid, arweinwyr ifanc neu dywyswyr uned. Fel aelod o Rangers mae yna amrywiaeth eang o gyfleoedd fel ymgymryd â gwobrau a heriau a chymryd rhan mewn prosiectau gartref a thramor. I ddarganfod ble mae'ch uned agosaf ac ar gyfer amseroedd...

Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows yw ein hadran ar gyfer merched rhwng 5 a 7 oed ac mae'n ymwneud â datblygu hunanhyder, meithrin cyfeillgarwch, dysgu pethau newydd a chael hwyl. Mae merched yn cael eu dwylo yn fudr gyda'r celf a chrefft, rhoi cynnig ar goginio, chwarae gemau sy'n ymwneud â dysgu trwy wneud. I...

Free Play Network - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Free Play Network believes that children need better opportunities for free play - at school, in public spaces and in their communities. The Free Play Network - is a network of individuals and organisations committed to promoting free play opportunities for children - supports groups...

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Clwyd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mudiad sydd yn gweithredu gwasanaeth i bobl ifanc 10-26 oed o fewn yr hen Sir Clwyd. O fewn Sir Conwy cynhelir cyfarfodydd yn Llansannan, Uwch Aled (ardal Cerrigydrudion), Betws yn Rhos, Llannefydd a Nantglyn. Clwb Ieuenctid.

Health Well-being and building resilience sessions for schools - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

We improve the attendees knowledge of Health & Well-being whilst improving communication skills and tem building and building resilience. Our sessions can be developed with client and all the attendees will have some great fun whilst learning tips on Heath and well-being. We've worked with over...

LEGO WeDo 1 Robotics and coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The LEGO WeDo 1 Robotics and coding sessions deliver Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics that is fun, exciting and hands on.

LEGO WeDo 1 Robotics and coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The LEGO WeDo 1 Robotics and coding sessions deliver Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics that is fun, exciting and hands on.

LEGO WeDo 1 Robotics and coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The LEGO WeDo 1 Robotics and coding sessions deliver Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics that is fun, exciting and hands on.

LifeWise @ Follow Your Dreams - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

LifeWise is project run by Follow Your Dreams charity, aimed at people with learning disabilities aged 18 +. We hold a weekly session focusing on health, wellbeing and independence in Church Village, Rhondda Cynon Taf. Covering a series of planned new experiences designed to develop skills,...

Mobile Creche Company - Lost Child Centre for Outdoor Events - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Canolfan Plentyn ar goll ar gyfer unrhyw achlysur. Mae staff profiadol ar gael i gadw'r plant yn fodlon tan mae'n bosib dod a hwy a'u rhieni ynghyd. Gallem ddarparu pabell am gost ychwanegol os oes angen.

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

PentrePeryglon - Talacre - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae PentrePeryglon yn elusen annibynnol sydd yn rhoi gwybodaeth ar sut i osgoi damweiniau ac anafiadau, a bod yn ddiogel. Mae'n safle addysgu ac ymweld pwrpasol gyda sawl senario diogelwch sydd yn realistig a chyffroes mewn amgylchfeydd lle mae diogelwch yn holl bwysig, fel y cartref,...

Platfform - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Platfform Young People's projects are across Wales for young people aged 14 - 25. We are a mental health and social change charity and our young people's projects are uplifting and young people led and aim to inspire you to make small changes to your daily life to promote better overall health,...

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses (SEND) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Free, fully resourced, step by step multi-sensory stories and poems for parents, carers, teaching and childcare professionals, librarians and storytellers and anyone with an interest in storytelling through the senses. The website is full of sensory ideas, inspiration and strategies and there is ...

SCRATCH coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Scratch is designed to be fun, educational, and easy to learn. Millions of people are creating Scratch projects in a wide variety of settings, including homes, schools, museums, libraries, and community centres. As a LEGO Education Innovation Studio our sessions introduce a range of LEGO...

Storm WCB - our voice our storm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Storm WCB (Ein Llais Ein Storm) aims to give young adults across Wales the opportunity to have their voices and opinions heard. The project uses social media to share thoughts and open discussions, create an online community and to promote services. Run in conjunction with UCAN Productions.

StreetGames Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

StreetGames harnesses the power of sport to create positive change in the lives of disadvantaged young people right across the UK. StreetGames' work helps to make young people and their communities healthier, safer and more successful.

Sunkids Yoga - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Looking for a class that's slightly different from soccer, gymnastics, or swimming for your child? Why not try children's yoga and mindfulness? Fun, engaging classes including yoga, stories, games, music, mindfulness and much more! Online and in person.

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

The importance of play in a child's development - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Play as an activity for learning is often dismissed as an active part of the learning process. If you ask a child how they learned to do something such as use a mobile phone, record their favourite programme or play on their games machine most children would be unable to tell you. If you dig a...

Theatr Pobl Ifanc Hijinx y Gogledd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae ein grwpiau theatr i bobl Ifanc ar gyfer pob actor ifanc oed 15+. Rydym yn gweithio'n gynhwysol gydag actorion sydd ag, yn ogystal â heb anableddau dysgu a/neu awtistiaeth sy'n cydweithio fel partneriaid hafal. Rydym ar hyn o bryd yn cynnig sesiynau ar-lein, ac rydym yn awyddus iawn i gynnig ...

Theatr Yr Ifanc Drama Sessions - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Youth theatre sessions based at the Stiwt, run on a Thursday evening for years 1&2 known as Academi! from 5.45-6.15, Littlies are the name given to years 3-6 who attend from 6.30-7.30 and years 7-11 are known as the Biggies who attend from 7.45-8.45pm.

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...

Whizz Kidz - Activities for Young People with Physical Disabilities - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We're working hard to transform the lives of disabled children across the UK, supporting them to become confident and independent young adults. Our mission is to transform the lives of disabled children by providing the equipment, support and life skills they need, when they need them – giving...

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru - Gwefan Yr Ystafell - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Gwefan ar gyfer Plant a Phobl Ifanc yw'r Ystafell sydd â gwybodaeth yn ymwneud â Gwasanaeth Ambiwlans Cymru. Ar y wefan hon fe welwch wybodaeth am y gwahanol rolau yn y gwasanaeth, gwybodaeth am beth i'w wneud mewn argyfwng. Gallwch hyd yn oed fynd ar daith rithwir o amgylch ambiwlans neu gymryd ...

Young Archaeologists' Club - YAC - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr unig glwb archeoleg ledled y DU ar gyfer pobl ifanc hyd at 17 oed. YAC wedi'i anelu at bobl ifanc 8-16.

Young Enterprise Wales - North Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Young Enterprise in Wales is dedicated to providing the best business education in schools, colleges and universities in the region. We deliver a variety of Young Enterprise programmes from one day employability workshops to year-long immersive programmes. Our committed team works in partnership ...

Youth Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Youth Cymru yn elusen gwaith ieuenctid flaenllaw sy’n gweithredu dros Gymru gyfan. Gweithiwn ar y cyd â’n haelodau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag ieuenctid i gynnig cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw ac arloesol sy’n newid bywydau, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru. Darparwn...