Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd


Eich gwasanaethau: wedi darganfod 63

All Stars Cricket/Cricket Wales - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith All Stars Cricket is the England and Wales Cricket Board’s entry level participation programme, aimed at providing children aged five to eight with a great first experience in cricket. Programme features: For all boys and girls aged five to eight Delivered nationwide at over 2,000 centres Eight...

AR GAU - Y Marine - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Parc prydferth ger y mor, gyda maes parcio, toiledau a caffi gerllaw. Lle delfrydol poblogaidd, sydd gyda llawer o dreuliau natur yn agos iddo, tebyg i Tan y Bwlch.

AR GAU Girlguiding Cymru - Guides - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Guides is our section for girls aged 10 to 14 and by becoming part of a worldwide community of girls who learn together and share skills and experiences, Guides have the chance to get out there and do something really different. Members take part in a wide range of exciting activities at their...

AR GAU Girlguiding Cymru - Rainbows - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rainbows is our section for girls aged 5 to 7 and is all about developing self-confidence, building friendships, learning new things and having fun. Girls get their hands dirty with arts and crafts, trying out cooking, playing games which are all about learning by doing. To find out where your...

AR GAU Girlguiding Cymru - Senior Section - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Members of the Senior Section are aged between 14-25 and can be rangers, young leaders or unit guiders. As a member of the Senior Section there are a wide variety of opportunities such as working on Look Wider (The Senior Section Programme), undertaking awards and challenges and taking part in...

Arian am Oes - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Yn hwb Arian am Oes gallwch: -Cael cyngor arian arbenigol gan ein hystod o erthyglau a fideos. -Sgwrs gyda phobl eraill am eich awgrymiadau arian ar ein fforymau. -Ffoniwch ein llinell gymorth ac yn siarad ag un o'n tîm cymorth am unrhyw bryderon arian sy'n eich poeni. Gyda awgrymiadau ymarferol ...

Army Cadet Force - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

If you want to aim higher, feel more confident and get a head start on your future join the Army Cadets. Every year thousands of young people and adult volunteers join the Army Cadets for fun, friendship, action and adventure. Training in fieldcraft, drill, first aid, shooting and much more....

Book Trust Cymru - Pori Drwy Stori - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Pori Drwy Stori yn rhaglen ddwyieithog gyffrous i blant oedran dosbarth Derbyn ag amrywiaeth o alluoedd. Mae'r rhaglen yn seiliedig ar raglen boblogaidd Bookstart sydd wedi'i hanelu at blant bach.

Buds and Blooms Intergenerational Groups Community Interest Company - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

I have been running Buds and Blooms (not for profit) intergenerational groups in care homes in Barry and Penarth since September 2018. The residents love seeing the children and it’s lovely watching the friendships that have been built. Unfortunately this has had to stop due to the current...

Camau cerdd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Cyfle gwych i blant ifanc ddarganfod byd cerdd mewn sesiynau hwyliog drwy ddefnyddio offerynnau, gemau, caneuon a mwy!

Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Sefydlwyd Celfyddydau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru yn 2017 i uno ac arwain y gwaith o ddatblygu'r chwe ensemble ieuenctid cenedlaethol mawreddog a hirsefydlog, sef Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Côr Cenedlaethol Ieuenctid Cymru, Dawns Genedlaethol Ieuenctid Cymru, Cerddorfa Genedlaethol ...

Classes A to Z - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Classes A to Z offers a multitude of different private classes, courses and group lessons in Wales and surrounding areas. When using Classes A to Z you will enter your postcode into our lookup and you’ll be shown all the available classes near to you. This is your gateway to classes and courses ...

Clwb Gymnasteg Caernarfon - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Dysgu dosbarthiadau gymnasteg dechreuwyr a chanolradd yng Nghaernarfon

Clwb Ffermwyr ifanc Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Rydym yn fudiad ieuenctid gwledig dwyieithog dynamig a hygyrch sy’n helpu ac yn cynorthwyo pobl ifanc i fod yn ffermwyr llwyddiannus, unigolion hyderus, cyfranwyr effeithiol a dinasyddion cyfrifol.

Clwb Spectrwm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae y clwb yn cael ei rhedeg gan gwirfoddolwyr o Brif ysgol Bangor yn ystod amser Tymor y Prifysgol. Mae'r clwb yn agored I blant o 5 oed hyd at 14 sydd gyda ASD (nid oes angen diagnosis I fynychu y clwb) a mae croeso I frodyr a chwiorydd hefyd. Yn y clwb mae bagiau ffa, matiau, bybls,...

Clwb Tae Kwon-Do Bae Colwyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

A Martial Art from Korea which is now very popular and focuses on respect and discipline. Teaches self defence, improves physical fitness and concentration skills. Become more self confident in a safe friendly atmosphere.

Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith 16 a 19 oed i ddatblygu eu ffitrwydd, eu cymwysterau galwedigaethol a’u sgiliau cyflogadwyedd i’w helpu i baratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnwys gyrfaoedd boddhaus yn y Lluoedd Arfog Prydeinig. Mae pob Coleg Paratoi ar gyfer y Fyddin yn rhan o rwydwaith o dros 20 o golegau ledled Cymru a...

Cwmni Fran Wen - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Darparu theatr o'r safon uchaf ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n cyffroi, herio ac ysbrydoli'r gynulleidfa a'u hysgogi i edrych ar y byd o'r newydd. Rydym yn anelu at:Greu cynyrchiadau o'r safon uchaf; Cynnig cynyrchiadau sy'n torri tir newydd; Adlewyrchu bywyd a hunaniaeth y Gymru gyfoes; Creu...

Cymdeithas y Sgowtiaid - Eryri a Mon - Ardal Conwy - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Scowtiaid yn darparu rhaglen gweithgareddau ar gyfer Beaver Scouts oedran 6 -8, Cub Scouts oedran 8 - 10 a hanner a Scowtiaid oedran 10 a hanner i 14. Hefyd Explorer scouts oed 14 - 18 a Rhyngrwyd Scowtiaid oedran 18 - 25. Nod y rhaglen yw datblygu sgiliau, gwybodaeth ac ymateb y plant a'r...

Cymru Ifanc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Children in Wales co-ordinates a new initiative, namely Young Wales – Cymru Ifanc. The aim is to work closely with children and young people from schools, youth forums and other organisations in Wales to gather their views on issues that are important to them (like bullying, hate crime, healthy...

Chwarae i Ddysgu - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Datblygwyd y wefan gan Chwaraeon Cymru i helpu eich plentyn wella eu sgiliau symyd creadigol a'u datblygiad corfforol. Aml-chwaraeon, Gemau, Gweithgareddau Awyr Agored, Hamdden/Gweithgareddau.

Dawns i bawb - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Dawns i Bawb yn sefydliad dawns yn y gymuned i Ogledd-Orllwein Cymru ac yn datblygu darpariaeth dawns dros Wynedd, Conwy ac Ynys Môn. Rydym yn cydweithio a chreu gyda phobl a chymunedau, ymarferwyr dawns amatur a proffesiynol, coreograffwyr a chwmniau. Rydym yn credu bod pawb yn gallu...

Elfennau Gwyllt - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Mae Elfennau Gwyllt yn cysylltu pobl â natur, yn gwella bywydau, cyfleoedd a dyheadau. Mae Elfennau Gwyllt yn sefydliad dielw lleol a chwmni buddiant cymunedol sy’n canolbwyntio ar yr amgylchedd, addysg, pobl, cymunedau a natur. Ein cenhadaeth yw cael pobl o bob oed allan yn yr awyr agored a’u...

Ger y Llyn - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Parc enfawr ar droed y llyn, gyda adnoddau chwarae yn addas i phob oedran. Yn agos i'r siopau lleol, gyda digon o le I barcio, a gyda toiledau cyhoedd dros lon. Digonedd o lefydd i fwynhau picnic neu yn digon agos i caffis lleol.

Girl Guiding for children with additional needs - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Girl Guiding in Wales is an opportunity for girls aged 5+ to learn new things, make new friends and develop new skills. We work to provide all girls, regardless of their situation, with unique experiences, that they may not otherwise have been able to enjoy. Meeting weekly, girls are able to...

Girlguiding Cymru - Brownies - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Brownies is our section for girls ages 7 to 10 and through regular meetings, special events, day trips, sleepovers, camps and holidays, Brownies learn new hobbies, play music, explore other cultures and get adventurous outdoors. Girls can also extend their knowledge and abilities by working...

Free Play Network - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Free Play Network believes that children need better opportunities for free play - at school, in public spaces and in their communities. The Free Play Network - is a network of individuals and organisations committed to promoting free play opportunities for children - supports groups...

Gweithdai addysgol AM DDIM i blant a phobl ifanc - Dogs Trust - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Bethan ydw i, Swyddog Addysg a Chymunedol ar gyfer Ymddiriedolaeth Cŵn, sy'n gwasanaethu Gogledd Cymru. Rydym yn gyffrous i ddweud wrthych ein bod yn ôl yn cyflwyno ein gweithdai mewn ysgolion ledled y wlad o fis Medi 2020 ymlaen. Rydym wedi cymryd y camau a'r ystyriaethau angenrheidiol i...

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ieuainc Eryri - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith SYLWCH: Mae Swyddfa C.Ff.I Eryri wedi cau dros gyfnod amhenodol, byddwn yn monitro ein cyfrif ebost a'n cyfrifon cymdeithasol mor aml a phosib. Mudiad sydd yn gweithredu gwasanaeth i bobl ifanc 10-26 oed o fewn yr hen Sir Eryri.O fewn Sir Conwy cynhelir cyfarfodydd yn Llanrwst, Ysbyty Ifan a...

LEGO WeDo 1 Robotics and coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The LEGO WeDo 1 Robotics and coding sessions deliver Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics that is fun, exciting and hands on.

LEGO WeDo 1 Robotics and coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The LEGO WeDo 1 Robotics and coding sessions deliver Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics that is fun, exciting and hands on.

LEGO WeDo 1 Robotics and coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The LEGO WeDo 1 Robotics and coding sessions deliver Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics that is fun, exciting and hands on.

Makaton Connections - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Introducing Makaton Melody. Communicate and Connect in an inclusive environment. Parent and toddler /child sessions involving games, sensory elements , movement , well known stories and songs alongside Makaton, a unique language programme . Follow Makaton Connections on Facebook to keep updated...

Mobile Creche Company - Lost Child Centre for Outdoor Events - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Canolfan Plentyn ar goll ar gyfer unrhyw achlysur. Mae staff profiadol ar gael i gadw'r plant yn fodlon tan mae'n bosib dod a hwy a'u rhieni ynghyd. Gallem ddarparu pabell am gost ychwanegol os oes angen.

Music For Youth - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Elusen cerdd cenedlaethol yn darparu mynediad am ddim i perfformio ac cyfleoedd cynulleidfa i gerddorwyr ifanc ledled y DU.

Parc Tan y Marian - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Parc mawr yn Pwllheli, wrth ochr y traeth, gyda maes parcio ac toiledau gyferbyn. Hefyd mae siop bost lleol dros y ffordd.

Platfform - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Platfform Young People's projects are across Wales for young people aged 14 - 25. We are a mental health and social change charity and our young people's projects are uplifting and young people led and aim to inspire you to make small changes to your daily life to promote better overall health,...

Princes Trust - Fairbridge Programme - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

The Fairbridge Programme offers young people not in Education, Employment or Training between the age of 16-25, the opportunity to develop Personal, Social & Life skills through participation in a range of fun and challenging activities. The Programme starts with: A one week ‘Access’...

Rhyming Multisensory Stories - Storytelling Through the Senses (SEND) - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Free, fully resourced, step by step multi-sensory stories and poems for parents, carers, teaching and childcare professionals, librarians and storytellers and anyone with an interest in storytelling through the senses. The website is full of sensory ideas, inspiration and strategies and there is ...

SCRATCH coding - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Scratch is designed to be fun, educational, and easy to learn. Millions of people are creating Scratch projects in a wide variety of settings, including homes, schools, museums, libraries, and community centres. As a LEGO Education Innovation Studio our sessions introduce a range of LEGO...

Spectacle Theatre Ltd - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Since its inception in 1979 as the Theatre In Education Company for Mid Glamorgan, Spectacle has developed into an international award winning company that specialises in participatory theatre with disadvantaged communities. We have developed a theatre form that is designed to reach the most...

Storey Arms - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Storey Arms is a residential outdoor centre offering a range of high quality outdoor educational activities in the beautiful landscape of the Brecon Beacons, just 50 minutes from Cardiff. We cater for day visits as well as residential stays ranging from overnight, weekends and up to five...

Storm WCB - our voice our storm - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Storm WCB (Ein Llais Ein Storm) aims to give young adults across Wales the opportunity to have their voices and opinions heard. The project uses social media to share thoughts and open discussions, create an online community and to promote services. Run in conjunction with UCAN Productions.

Tutor Pages - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Shortlisted for UK Website of the Year, The Tutor Pages is an online publication hosting thousands of articles on home tuition topics for parents and students. It also includes an active forum to discuss private tutoring and a directory so that residents living in the Conwy area can locate a...

The importance of play in a child's development - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Play as an activity for learning is often dismissed as an active part of the learning process. If you ask a child how they learned to do something such as use a mobile phone, record their favourite programme or play on their games machine most children would be unable to tell you. If you dig a...

Urdd Gobaith Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Urdd Gobaith Cymru yn Gorff Ieuenctid Gwirfoddol Cenedlaethol a dros 55,000 o aelodau rhwng 8 a 25 mlwydd oed. Rydym ni yn darparu cyfleoedd i blant a phobl ifanc fwynhau profiadau trwy gyfrwng y Gymraeg a fydd yn eu galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol yn eu cymunedau. Mae yno amryw o...

Welsh Ambulance Services NHS Trust - The Room Website - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith The Room is a website for Children and Young People which has information relating to the Welsh Ambulance Service. On this website you will find information on the different roles within the service, information on what to do in an emergency. You can even take a virtual tour around an ambulance...

Whizz Kidz - Activities for Young People with Physical Disabilities - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We're working hard to transform the lives of disabled children across the UK, supporting them to become confident and independent young adults. Our mission is to transform the lives of disabled children by providing the equipment, support and life skills they need, when they need them – giving...

Y Parc - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Parc poblogaidd lleol wedi ei osod reit yn ganol Porthmadog yn gyferbyn a'r safle bws a'r toiledau cyhoeddus. Rhywbeth i ddiddanu pob oedran.

Young Archaeologists' Club - YAC - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Yr unig glwb archeoleg ledled y DU ar gyfer pobl ifanc hyd at 17 oed. YAC wedi'i anelu at bobl ifanc 8-16.

Youth Cymru - Gweithgareddau ar gyfer plant a phobl ifanc (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae Youth Cymru yn elusen gwaith ieuenctid flaenllaw sy’n gweithredu dros Gymru gyfan. Gweithiwn ar y cyd â’n haelodau a chyrff eraill sy’n ymwneud ag ieuenctid i gynnig cyfleoedd, prosiectau a rhaglenni unigryw ac arloesol sy’n newid bywydau, gan wella bywydau pobl ifanc yng Nghymru. Darparwn...