Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd


Dewiswch ysgol
Tymhorau ysgol, gwyliau neu'r holl flwyddyn

Dyddiau penodol

Gofal tu allan i oriau arferol
Nodwch eich amrediad oedran, o:
  i oed  

Eich gwasanaethau: wedi darganfod 21

Clwb Ein Harglwyddes - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

AR GAU - Clwb Ar ol Ysgol Plant Bethel - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

AR GAU - Clwb Berch - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol sydd yn cael ei gynnig gan Ysgol Abererch

Bendigedig - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol yn cael ei gynnig gan Bendigedig.

Busy B's - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith We are a day nursery that also offer full time care during the holidays and a 7 seater people carrier to pick up children from various schools which are local to the nursery in Bangor & Anglesey. We also pick up & drop off from home addresses. Freshly cooked nutritious food prepare on the...

Caban Y Faenol - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol sy'n cael ei gynnig gan Caban y Faenol

Clwb Plant Dyffryn Nantlle - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol sydd yn cael ei gynnal ar safle Ysgol Bro Lleu, Penygroes

Clwb Plant Segontiwm - Clwb ar ol Ysgol - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae clybiau ôl-ysgol yn darparu gofal plant ar ôl oriau ysgol, ac yn lle diogel i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu. Gall rhai clybiau nad ydynt yn cael eu rhedeg gan ysgolion gasglu plant o'u hysgol ar ddiwedd y dydd.

Clwb Ty Wendy - Bontnewydd - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol, sy'n cael ei gynnal yn Ganolfan Gymunedol Bontnewydd

Clwb Ty Wendy (Ysgol Abercaseg) - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Bydd clybiau gwyliau’n darparu ystod eang o weithgareddau chwarae i blant yn ystod y gwyliau ysgol. Caiff rhai eu rhedeg gan ysgolion, tra bod eraill yn cael eu rhedeg gan sefydliadau preifat neu wirfoddol. Bydd costau’n amrywio rhwng clybiau gwyliau, ac fe godir tâl y dydd arnoch chi am bob...

Clwb Ty Wendy (Ysgol Gynradd Llandygai) - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae clybiau ôl-ysgol yn darparu gofal plant ar ôl oriau ysgol, ac yn lle diogel i blant chwarae, ymlacio a chymdeithasu. Gall rhai clybiau nad ydynt yn cael eu rhedeg gan ysgolion gasglu plant o'u hysgol ar ddiwedd y dydd.

Cylch Meithrin Cae Top - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Mae grwpiau chwarae’n darparu’n bennaf ar gyfer plant 2½ i 5 oed, am 2 i 3 awr yn y bore neu’r prynhawn ac yn ystod y tymor yn bennaf. Grwpiau chwarae Cymraeg yw Cylchoedd Meithrin sy’n rhoi’r cyfle i blant ddod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Cylch Meithrin Dolgellau - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol yn cael ei redeg gan Cylch Meithrin Dolgellau.

Meithrinfa Aykroyds - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol Meithrinfa Aykroyds yn cael ei gynnal yn Pafiliwn Chwarae y Bala

Meithrinfa Ffalabalam - Clwb Ffrindiau Bach - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol sy'n cael ei gynnig gan feithrinfa Ffalabalam

Meithrinfa Hen Ysgol Cyf - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol sydd yn cael ei gynnig gan Meithrinfa Hen Ysgol

Oasis Fun Club - Clwb ar ôl ysgol (Yn agor mewn taflen newydd)

Iaith Gwaith Clwb ar ol ysgol yn cael ei gynnig gan Barmouth Oasis Day Nursery